Ubezpieczenie w czasie podróży

Zgodnie z ustawą, każda osoba uczestnicząca w imprezie turystycznej organizowanej przez Onholidays Polska Sp. z o.o., objęta jest podstawowym ubezpieczeniem obejmującym koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajdą Państwo tu: Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. potwierdza niniejszym,że wszyscy Klienci ONHOLIDAYS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrzeżna 5, wyjeżdżający na imprezy zagraniczne są objęci ubezpieczeniem na podstawie OWU Bezpieczne Podróże Nr 48/Z/2018: 

Koszty Leczenia: 22 000 EUR

Koszty Ratownictwa: 6 000 EUR 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków : 14 000 PLN

Bagaż: 800 PLN

Choroby Przewlekłe : TAK

Zakres zgodnie z Umową Generalną nr 518088 ważnej od 10.06.2020 r. z możliwością wykupienia dodatkowej zwyżki za sporty zimowe oraz sporty wysokiego ryzyka
 

Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji znajdą Państwo tutaj