Ubezpieczenie w czasie podróży

Zgodnie z ustawą, każda osoba uczestnicząca w imprezie turystycznej organizowanej przez Onholidays Polska Sp. z o.o., objęta jest podstawowym ubezpieczeniem obejmującym koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajdą Państwo tu: Ogólne Warunki Ubezpieczenia AXA Kontynenty. Numer Umowy Generalnej zawartej między AXA Ubezpieczenia TUiR S.A a ONHOLIDAYS POLSKA Sp.zo.o  jest jednocześnie numerem polisy ubezpieczeniowej 5096316. Nasi Klienci ubezpieczeni są w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Dla większego bezpieczeństwa rekomendujemy wszystkim swoim Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia, z rozszerzeniem o choroby przewlekłe i nowotworowe. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ze 100 % zwrotem. Informacje dotyczące tego rodzaju ubezpieczeń udzielane są w punkcie sprzedaży.

 

Podstawowe informacje na temat ubezpieczenia od kosztów rezygnacji znajdą Państwo tutaj