Bezpieczne Wakacje z Onholidays Polska

 

 

Warunki Podróżowania do BUŁGARII
aktualizacja od 01.12.2021r. do 31.03.2022r.

- od 07.01 wymagany negatywny wynik testu PCR z zaświadczeniem w j. angielskim wykonany na mniej niż 72h przed przylotem z krajów znajdujących się w czerwonej strefie (Polska jest na tej liście). Dotyczy to osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób niezaszczepionych. Z testu zwolnione są dzieci do 12. roku życia.

 

 

Warunki Podróżowania do GRECJI

- wymagany negatywny wynik testu antygenowego z zaświadczeniem w j. angielskim wykonany na mniej niż 48h przed przylotem, lub negatywny wynik testu RT-PCR z zaświadczeniem o wyniku w j. angielskim wykonany nie wcześniej niż 72h przed przylotem.
Z testu zwolnione są dzieci poniżej 12 roku życia.

LUB

- zaświadczenie o zaszczepieniu pełną dawką szczepionki  (jedna dawka lub dwie) od której musi minąć więcej niż 14 dni. Wymagane jest zaświadczenie w języku angielskim z Internetowego Konta Pacjenta oraz potwierdzenie przyjęcia szczepionki otrzymane w Punkcie Szczepień, na którym znajduje się informacja o rodzaju szczepionki.

LUB

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu RT-PCR w języku angielskim, potwierdzające zachorowanie w czasie od 2 do 9 miesięcy poprzedzających przylot do Grecji.

 Po przylocie obsługa lotniska może losowo poddać pasażerów szybkim testom na obecność COVID-19.

WAŻNE! Każda osoba podróżująca do Grecji zobowiązana jest do rejestracji na stronie:  https://travel.gov.gr/#/ - rejestracji należy dokonać na więcej niż 24h przed wylotem. Każdy podróżny po zarejestrowaniu otrzyma indywidualny kod QR na wskazany adres mailowy. Kod należy okazać podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie.

W przypadku podróży z dziećmi rodzic powinien dopisać dziecko poniżej 18 roku życia do swojego formularza. 

 

 Warunki Podróżowania do TURCJI

- wymagany negatywny wynik testu RT-PCR z zaświadczeniem o wyniku w j. angielskim wykonany nie wcześniej niż 72h przed wylotem lub negatywny wynik testu antygenowego z zaświadczeniem w j. angielskim wykonany nie wcześniej niż 48h przed wylotem.

Z testu zwolnione są dzieci poniżej 6 lat.

LUB

- zaświadczenie o zaszczepieniu pełną dawką szczepionki  (jedna dawka lub dwie) od której musi minąć więcej niż 14 dni. Wymagane jest zaświadczenie w języku angielskim z Internetowego Konta Pacjenta oraz potwierdzenie przyjęcia szczepionki otrzymane w Punkcie Szczepień, na którym znajduje się informacja o rodzaju szczepionki.

LUB

 - zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu RT-PCR w języku angielskim, potwierdzające zachorowanie w czasie od 2 do 6 miesięcy poprzedzających przylot do Turcji.

 WAŻNE! Każda osoba podróżująca do Turcji zobowiązana jest do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcji https://register.health.gov.tr/  Formularz należy wypełnić najwcześniej 72 godziny przed podróżą. Wypełniony formularz należy okazać w wersji papierowej lub elektronicznej zapisanej na urządzeniach mobilnych. Podróżny, który nie wypełni formularza lub poda nieprawdziwe dane, może spotkać się z sankcjami prawnymi i administracyjnymi. Powyższy wymóg nie dotyczy podróży tranzytowych przez Turcję.

 Wracających z Turcji obowiązuje nowe rozporządzenie z dn. 24/06/2021 o którym znajdą Państwo informacje na końcu tekstu.

 

Warunki Podróżowania do EGIPTU

- wymagany negatywny wynik testu PCR z papierowym lub cyfrowym zaświadczeniem w j. angielskim wykonany maksymalnie 72h przed przylotem do Egiptu w laboratorium oficjalnie uznanym przez Ministerstwo Zdrowia. Zaświadczenie musi zawierać kod QR który pokazuje na oficjalnej stronie laboratorium wynik testu. 
  Z testu zwolnione są dzieci do 6. roku życia.

LUB

- zaświadczenie o zaszczepieniu pełną dawką szczepionki  (jedna dawka lub dwie) od której musi minąć więcej niż 14 dni. Wymagane jest zaświadczenie w języku angielskim z Internetowego Konta Pacjenta. Akceptowany jest również Unijny Certyfikat COVID - dostępny w Internetowym Koncie Pacjenta.

- istnieje możliwość wykonania testu PCR na lotnisku po przylocie w cenie ok. 30USD/os. Po badaniu podróżni przewiezieni są transferem do zarezerwowanego przez siebie hotelu, gdzie przez 24h oczekują na wynik testu. Podczas oczekiwania można korzystać z infrastruktury obiektu. W przypadku testu pozytywnego kwarantanna odbywa się w hotelu zarezerwowanym przez podróżnego. 

 

WAŻNE!  Każdy podróżny zobowiązany jest do wypełnienia Karty Lokalizacji przed wylotem do Egiptu.  Formularz dostępny do pobrania  TUTAJ.
Wracających z Egiptu obowiązuje rozporządzenie z dn. 24/06/2021 o którym znajdą Państwo informacje na końcu tekstu.

 

Warunki Podróżowania do CHORWACJI

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od dnia 01.07.2021 warunkiem wjazdu do Chorwacji z państw członkowskich UE lub państw strefy Schengen lub państw stowarzyszonych Strefy Schengen  jest posiadanie certyfikatu COVID.

Osoby, które nie posiadają certyfikatu COVID będą mogły wjechać pod warunkiem, że na granicy okażą:

- nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania). Honorowane są wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE i wykonywane w laboratoriach;
LUB
- nie starsze niż 210 dni zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w UE (Pfizer, Moderna AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm) lub jednej dawki szczepionki Janssen lub Johnson&Johnson – pod warunkiem, że od przyjęcia tej dawki upłynęło 14 dni
LUB
- zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 210 dni
LUB
- potwierdzenie, że od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V) upłynęło od 22 do 42 dni lub 22 do 84 dni jeśli przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca,
LUB
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że przebyły COVID-19 zawierające daty przechodzenia choroby lub pozytywny wynik testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 180 dni, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh. UWAGA! Nie ma wzoru takiego zaświadczenia.

Granicę, bez dodatkowych wymogów, mogą przekroczyć dzieci do momentu ukończenia 12 lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi certyfikat Covidowy lub negatywny wynik testu, lub będącymi ozdrowieńcami. lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu.

Osoby, które nie będą spełniały jednego z wyżej wymienionych warunków, przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji zostaną automatycznie skierowane Policję Graniczną na dziesięciodniową kwarantannę, która może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR/antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji.

Osoby, które w drodze do RCh przejeżdżały przez kraje spoza UE/strefy Schengen mają obowiązek wykazania, że ich podróż do Chorwacji odbywała się bez zbędnego zatrzymywania się.

 

POWRÓT DO POLSKI!

 Z kwarantanny po powrocie do Polski zwolnione są osoby wracające z Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji:

- posiadające negatywny wynik testu na COVID-19 - akceptowany jest test antygenowy jak i PCR. Test musi być wykonany w ciągu 48h od przekroczenia granicy lub test wykonany nie później niż 48h przed przekroczeniem granicy.

- posiadające zaświadczenie potwierdzające pełne zaszczepienie, od którego minęło więcej niż 14 dni,

- ozdrowieńcy, czyli osoby które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację lub hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem powrotu do kraju,

- dzieci poniżej 12 roku życia które podróżują z dorosłymi, którzy mają negatywny wynik testu (48h przed przekroczeniem granicy) lub pod opieką osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, gdy od podania pełnej dawki minęło co najmniej 14 dni.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie znajdą Państwo TUTAJ

Przed odprawą na lot powrotny należy obowiązkowo wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera online https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp 

 

Wracając z wakacji, jeśli nie jesteś osobą zaszczepioną, możesz uniknąć kwarantanny (dotyczy wyłącznie powrotu z Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji) wykonując test po przylocie na lotnisku, gdzie zorganizowane są Mobilne Punkty Pobrań.

Więcej informacji znajdziesz na stronach lotnisk.

WARSZAWA

KATOWICE

 POZNAŃ 

 

WAŻNE! Wracając z wakacji w Egipcie zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 24.06.2021r, jeśli Podróżny nie jest osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem (ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi bycie ozdrowieńcem), zostanie skierowany na 10-dniową kwarantannę, "okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2)"