Bezpieczne Wakacje z Onholidays Polska

 

Warunki Podróżowania do BUŁGARII

- wymagany negatywny wynik testu RT-PCR z zaświadczeniem o wyniku w j. angielskim wykonany nie wcześniej niż 72h przed przylotem lub negatywny wynik testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż na 48h przed przylotem, również z zaświadczeniem w j. angielskim. Z testu zwolnione są dzieci do 5. roku życia.

LUB

- zaświadczenie o zaszczepieniu pełną dawką szczepionki  (jedna dawka lub dwie) od której musi minąć więcej niż 14 dni. Wymagane jest zaświadczenie w języku angielskim z Internetowego Konta Pacjenta oraz potwierdzenie przyjęcia szczepionki otrzymane w Punkcie Szczepień, na którym znajduje się informacja o rodzaju szczepionki.

LUB

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu RT-PCR w języku angielskim, potwierdzające zachorowanie w czasie od 15 do 180 dni przed przylotem do Bułgarii.

 

Warunki Podróżowania do GRECJI

- wymagany negatywny wynik testu RT-PCR z zaświadczeniem o wyniku w j. angielskim wykonany nie wcześniej niż 72h przed wylotem. Z testu zwolnione są dzieci poniżej 5 lat.

LUB

- zaświadczenie o zaszczepieniu pełną dawką szczepionki  (jedna dawka lub dwie) od której musi minąć więcej niż 14 dni. Wymagane jest zaświadczenie w języku angielskim z Internetowego Konta Pacjenta oraz potwierdzenie przyjęcia szczepionki otrzymane w Punkcie Szczepień, na którym znajduje się informacja o rodzaju szczepionki.

LUB

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu RT-PCR w języku angielskim, potwierdzające zachorowanie w czasie od 2 do 9 miesięcy poprzedzających przylot do Grecji.

 Po przylocie obsługa lotniska może losowo poddać pasażerów szybkim testom na obecność COVID-19.

WAŻNE! Każda osoba podróżująca do Grecji zobowiązana jest do rejestracji na stronie:  https://travel.gov.gr/#/ - rejestracji należy dokonać na więcej niż 24h przed wylotem. Każdy podróżny po zarejestrowaniu otrzyma indywidualny kod QR na wskazany adres mailowy. Kod należy okazać podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie.

W przypadku podróży z dziećmi rodzic powinien dopisać dziecko poniżej 18 roku życia do swojego formularza. 

 

Warunki Podróżowania do ALBANII

BEZ TESTÓW!

Podczas podróży do Albanii nie są wymagane żadne zaświadczenia o szczepieniu, czy tez testy na obecność koronawirusa. Test będzie wymagany jedynie po powrocie do Polski. 

 

Warunki Podróżowania do TURCJI

- wymagany negatywny wynik testu RT-PCR z zaświadczeniem o wyniku w j. angielskim wykonany nie wcześniej niż 72h przed wylotem lub negatywny wynik testu antygenowego z zaświadczeniem w j. angielskim wykonany nie wcześniej niż 48h przed wylotem. Z testu zwolnione są dzieci poniżej 5 lat.

LUB

- zaświadczenie o zaszczepieniu pełną dawką szczepionki  (jedna dawka lub dwie) od której musi minąć więcej niż 14 dni. Wymagane jest zaświadczenie w języku angielskim z Internetowego Konta Pacjenta oraz potwierdzenie przyjęcia szczepionki otrzymane w Punkcie Szczepień, na którym znajduje się informacja o rodzaju szczepionki.

LUB

 

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu RT-PCR w języku angielskim, potwierdzające zachorowanie w czasie od 2 do 6 miesięcy poprzedzających przylot do Turcji.

 WAŻNE! Każda osoba podróżująca do Turcji zobowiązana jest do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcji https://register.health.gov.tr/  Formularz należy wypełnić najwcześniej 72 godziny przed podróżą. Wypełniony formularz należy okazać w wersji papierowej lub elektronicznej zapisanej na urządzeniach mobilnych. Podróżny, który nie wypełni formularza lub poda nieprawdziwe dane, może spotkać się z sankcjami prawnymi i administracyjnymi. Powyższy wymóg nie dotyczy podróży tranzytowych przez Turcję.

 

POWRÓT DO POLSKI!

 Z kwarantanny po powrocie do Polski zwolnione są:

- osoby posiadające zaświadczenie potwierdzające pełne zaszczepienie, od którego minęło więcej niż 14 dni,

- ozdrowieńcy, czyli osoby które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację lub hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem powrotu do kraju,

- dzieci poniżej 12 roku życia które podróżują z dorosłymi, którzy mają negatywny wynik testu (48h przed przekroczeniem granicy) lub pod opieką osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, gdy od podania pełnej dawki minęło co najmniej 14 dni.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie znajdą Państwo TUTAJ

 

Wracając z wakacji, jeśli nie jesteś osobą zaszczepioną, możesz uniknąć kwarantanny wykonując test od razu po przylocie na wybranych lotniskach, gdzie zorganizowane są Mobilne Punkty Pobrań. Więcej informacji znajdziesz na stronach lotnisk.

WARSZAWA

KATOWICE

 POZNAŃ