PRZEPISY WJAZDOWE

Bułgaria

Obywatele Polski mogą przekraczać granicę Bułgarii na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Dokument musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty powrotu do kraju. Niepełnoletnie dzieci również przekraczają granicę na podstawie własnego dowodu osobistego lub własnego paszportu. 

Grecja

 

Obywatele Polski mogą przekraczać granice Grecji na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Dokument musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty powrotu do kraju. Niepełnoletnie dzieci również przekraczają granicę na podstawie własnego dowodu osobistego lub własnego paszportu. 

Albania

Obywatele Polski mogą przekraczać granicę Albanii bez wizy i na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Dokument musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty powrotu do kraju. Niepełnoletnie dzieci również przekraczają granicę na podstawie własnego dowodu osobistego lub własnego paszportu.

Rodzic podróżujący z dzieckiem, bez drugiego rodzica, musi posiadać potwierdzoną notarialnie zgodę drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę. Dokument ten musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Bez takiej zgody mogą nie zostać wpuszczeni na pokład samolotu. Taką samą zgodę muszą posiadać dziadkowie lub inne osoby (wujostwo, znajomi), którzy zabierają dziecko w podróż bez rodziców.

 Turcja

Aby wyjechać do Turcji każdy musi posiadać ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu paszport oraz wizę. Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.
Wiza turystyczna ważna jest 90 dni przez okres 180 dni (wiza uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy).
Aby uzyskać wizę, paszport musi spełniać następujące wymogi
- ważność przy wjeździe: 60 dni od daty wygaśnięcia wizy
- min. jedna wolna strona

Wizę turystyczną można uzyskać:

1) online za pośrednictwem platformy internetowej E-visa
Wizę w celach turystycznych można uzyskać za pośrednictwem systemu E-visa: https://www.evisa.gov.tr/pl/
Opłata za wizę wynosi 20 USD/os. Wizę należy wydrukować i zabrać ze sobą na lotnisko.

2) na miejscu, na lotnisku
Możliwe jest również wykupienie wizy po przyjeździe do Turcji w punktach sprzedaży na przejściach granicznych (koszt odpowiednio 30 USD/25 EUR/20 GBP/os., płatne gotówką).
Zaleca się zakup wiz w systemie elektronicznym. Przy przekroczeniu granicy tureckiej osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia medycznego (dla Klientów Onholidays Polska jest nim voucher, który zawiera numer certyfikatu ubezpieczeniowego), bądź dowodu posiadania środków utrzymania.

 

Posiadacze paszportów tymczasowych nie mogą nabyć wizy w systemie E-visa ani na granicy.